בעלי תפקידים

הנשיאות והמנהלה

ההנהלה

 • המנהלת הכללית – דורית לרר (דוא"ל)
 • עוזרת לנשיא ולמנכ"לית – שחף רייך (דוא"ל)
 • מזכירת האקדמיה – סיגל נתן (דוא"ל)

היחידה המנהלית

 • הממונה על קשרי החוץ – שרית הראל-מימראן (דוא"ל)
 • החשב – ראובן גרוס (דוא"ל)
 • מרכזת משאבי אנוש – אורלי בירון (דוא"ל)
 • מרכז מכירת הפרסומים – חיים פרידמן (דוא"ל)

עורכי הפרסומים

ראשי המדורים

 • המזכירות המדעית – ד"ר ברק דן (דוא"ל)
 • מערך ההשתלמויות (מרכז בפועל) – יהונתן רוסן-ממן (דוא"ל)
 • מרכז התרבות וההדרכה – יפעת זילברמן (דוא"ל)
 • מערכות המידע – אודי נעמני (דוא"ל)
 • ההוצאה לאור – ליזה מוהר (דוא"ל)
 • קשרי קהל – תליק כרמון (דוא"ל)
 • ארכיוני האקדמיה – דודו אמיתי (דוא"ל)
 • שפת הסימנים הישראלית – יהונתן שיוביץ (דוא"ל)

מפעל המילון ההיסטורי

 • עורך המילון – פרופ' חיים א' כהן
 • עורך משנה – ד"ר אריאל שוה (דוא"ל)
 • מרכזת מפעל המילון ההיסטורי – איילת הראל (דוא"ל)
 • ראש המדור לספרות התרגומים מערבית – ד"ר אמיר געש (דוא"ל)
 • ראש המדור לספרות הרבנית – ד"ר אריאל שוה (דוא"ל)
 • ראש המדור לספרות העת החדשה – ד"ר אלכסיי יודיצקי (דוא"ל)
 • הממונה על ערכי המילון – דורון רובינשטיין  (דוא"ל)

הספרייה והארכיון

 • הספרנית – שרית עמדי (דוא"ל)
 • הממונה על הארכיון – ד"ר אריה אולמן (דוא"ל)