בעלי תפקידים

הנשיאות והמנהלה

ההנהלה

 • המנהלת הכללית – טלי בן־יהודה (דוא"ל)
 • סגנית המנכ"לית – דורית לרר (דוא"ל)
 • עוזרת לנשיא ולמנכ"לית – שחף רייך (דוא"ל)
 • מזכירת האקדמיה – סיגל נתן (דוא"ל)

היחידה המנהלית

 • הממונה על פיתוח המשאבים – שרית הראל-מימראן, אגודת שוחרי האקדמיה ללשון העברית (דוא"ל)
 • החשב – ראובן גרוס (דוא"ל)
 • מנהל הכספים – דני משה (דוא"ל)
 • מרכזת משאבי אנוש – אורלי בירון (דוא"ל)
 • מרכז מכירת הפרסומים – חיים פרידמן (דוא"ל)

עורכי הפרסומים

 • עורך לשוננו – פרופ' אהרן ממן
 • מזכיר מערכת לשוננו – פרופ' יוסף עופר
 • עורך העברית (לשוננו לעם) – ד"ר אריאל שוה (דוא"ל)
 • עורך אקדם – ד"ר יעקב עציון

ראשי המדורים

 • המזכירות המדעית – רונית גדיש (דוא"ל)
 • המרכזת האקדמית של מערך ההשתלמויות – ד"ר אורלי אלבק (דוא"ל)
 • מרכז ההדרכה – יפעת זילברמן (דוא"ל)
 • מערכות המידע (מחשוב) – נמרוד פורהנג (דוא"ל)
 • ההוצאה לאור – ליזה מוהר (דוא"ל)
 • קשרי קהל – תליק כרמון (דוא"ל)

מפעל המילון ההיסטורי

 • עורך המילון – פרופ' חיים א' כהן
 • עורך משנה – פרופ' יוסף עופר
 • מרכזת מפעל המילון ההיסטורי – איילת הראל (דוא"ל)
 • ראש המדור לספרות העתיקה – ד"ר אלכסיי יודיצקי (דוא"ל)
 • ראש המדור לספרות הגאונים – ד"ר יחיאל קארה (דוא"ל)
 • ראש המדור לספרות התרגומים מערבית – ד"ר אמיר געש (דוא"ל)
 • ראש המדור לספרות הרבנית – ד"ר אריאל שוה (דוא"ל)
 • ראשת המדור לספרות העת החדשה – איילת הראל (דוא"ל)
 • הממונה על ערכי המילון – דורון רובינשטיין  (דוא"ל)

הספרייה והארכיון

 • הספרנית – שרית עמדי (דוא"ל)
 • הממונה על הארכיון – ד"ר אריה אולמן (דוא"ל)