תורמים

האקדמיה ללשון העברית מודה לקרנות ולתורמים שבחרו להשתתף בקידום מטרותיה, ורואה בהם שותפים בחקר השפה העברית, טיפוחה והנגשתה לציבור הרחב: