פרס האקדמיה על שם ציפורה וזאב בן־חיים

Pras-Ben-Hayyim.png