תיקון: משיבון – באנגלית צ"ל: automatic answering machine.

הערת עדכון ל'תן דעתך': 'הצגת סרטים' > גם 'הקרנת סרטים' (תשנ"ח, 1998).

לקובץ PDF

גיליון למד לשונך נובמבר 1993