לקובץ PDF

אקדם - גיליון 2

אקדם 2

תשנ"ד - 1994

תוכן העניינים

  • ארבעים שנה לאקדמיה ללשון, עמ' 1
  • המילון ההיסטורי ללשון העברית – מדור העברית החדשה, עמ' 2
  • הרב פרופ' ע"צ מלמד בן תשעים, עמ' 2
  • מן הנעשה בוועדות האקדמיה: הוועדה המרכזית למונחי טכנולוגיה (בחיפה), עמ' 2
  • פרופ' עלי איתן ז"ל, עמ' 3
  • רחוב ע"ש י' קוטשר בירושלים, עמ' 3
  • ספר זיכרון לא"ש רוזנטל ז"ל, עמ' 3
  • פרסומים: כללי הפיסוק החדשים; כלי הכתיב חסר הניקוד – מהדורה חדשה, עמ' 3
  • תעודה: קטעים מזיכרון האספה הכללית הפומבית לקראת הקמת האקדמיה ללשון העברית, עמ' 4