הערת עדכון: מִשָּׁק, מִנְשָׁק > גם מִמְשָׁק (תשע"ה, 2015).

לקובץ PDF

גיליון למד לשונך אוגוסט 1994