לקובץ PDF

אקדם - גיליון 4

אקדם 4

תשנ"ה - 1994

תוכן העניינים

 • נחנך מכון מזי"א לתולדות תחיית הלשון, עמ' 1
 • המאבק על החינוך בעברית, עמ' 1
 • החטיבה לספרות צפון אפריקה במדור לספרות רבנית, עמ' 3
 • המחשב בשירות המילון ההיסטורי, עמ' 3
 • סיכום שנת העבודה התשנ"ד – המליאה: דקדוק ומינוח, עמ' 4
 • מוועדות האקדמיה, עמ' 4
  הוועדה למעמד הלשון העברית, הוועדה למונחי הספרנות, הוועדה לשמות צמחי התועלת והנוי
 • שיתוף פעולה של המילון ההיסטורי עם מכללת אשקלון, עמ' 4
 • מפרסומי האקדמיה: כתבי עת, ספרים בסדרת מקורות ומחקרים, דפי למד לשונך, מילון למונחי הפסיכולוגיה, עמ' 5
 • מלגת אלרהנד, עמ' 5
 • תעודה: חגיגה לכבוד ד"ר מזיא ליום מלאות לו שבעים שנה, עמ' 6