מונחים מן המילון להנדסת דרכים, תש"ן

הערת עדכון ל'תן דעתך': שינוי בנוסח הכלל על הזוגי.

לקובץ PDF

גיליון למד לשונך סיוון תמוז תשנ"ו