מונחים מן המילון להנדסת דרכים, תש"ן

הערת עדכון: 'שירות נענד' > 'שירות היסעית' (תשס"א, 2001).

לקובץ PDF

גיליון למד לשונך סדרה 18