לקובץ PDF

אקדם - גיליון 11

אקדם 11

תשנ"ז - 1997

תוכן העניינים

 • מישיבות מליאת האקדמיה – החלטות בדקדוק, עמ' 1
 • בחירות באקדמיה: חיים באר, מנחם קיסטר, יעקב זוסמן, אבנר טריינין, עמ' 1
 • אושר המילון למונחי הדיפלומטיה, עמ' 2
 • מִנהלת האקדמיה, עמ' 2
 • פרסום חדש: המילון למונחי הבינה המלאכותית, עמ' 2
 • מכון מזי"א – 200 ימי עיון מתחילת התשנ"ז, עמ' 3
 • מילים חדשות (מילים בשימוש כללי), עמ' 3
 • לשון הקודש וארץ הקודש מאת שמעון פרס, עמ' 4
 • כללי הכתיב חסר הניקוד (כללים עיקריים), עמ' 5
 • פרופ' יגאל ינאי ז"ל, עמ' 6
 • תכנון לשון, פרסום ומימוש מאת יגאל ינאי, עמ' 6
 • לא היו דברים מעולם – שמועות מופרחות על החלטות האקדמיה, המזכירות המדעית, עמ' 7
 • חיים באר – קורות חיים, עמ' 7
 • הצצה למכון מזי"א: מכתב מאברהם שבדרון לוועד הלשון, עמ' 8