לקט מונחים מן המילון למונחי הדיפלומטיה שאושרו במליאת האקדמיה בשנת תשנ"ז

לקובץ PDF

גיליון למד לשונך סדרה 23