לקובץ PDF

אקדם - גיליון 20

אקדם 20

תשס"ב - 2002

תוכן העניינים

  • נשיא האקדמיה: הניתוק ממקורות העברית מדלדל את הרוח ואת הלשון (על ביקור נשיא המדינה באקדמיה), עמ' 1
  • ערב עיון לכבוד פרופ' צרפתי, עמ' 1
  • החלטות בדקדוק: אלמנות, אכזריות, כרמל, נוכחי, עשרות־, עמ' 2
  • שאלות ותשובות: אירו – המטבע האירופי, עמ' 2
  • שאלות ותשובות: עצימות או עצמה מאת אורלי אלבק, עמ' 2
  • חידת הציור: מחיי הלשון – אליעזר בן־יהודה מאת אמנון שפירא, עמ' 3
  • צמחי ארצנו והדקדוק העברי – מעבודת הוועדה לשמות צמחי ארץ ישראל, מאת רונית גדיש, עמ' 6
    יידוע שמות צמחים, אזוב, אלמוות, מצלתיים, סיגל, תורמוס, טרשי, תל־אביבי
  • מילון חדש לעולם העסקים, יוסי אנג'ל, עמ' 7