לקובץ PDF

אקדם - גיליון 23

אקדם 23

תשס"ג - 2003

תוכן העניינים

  • יום עיון ארצי לכבוד פרופ' זאב בן־חיים במלאות לו צ"ה שנים, עמ' 1
  • ועדות מינוח חדשות, עמ' 2
  • החלטות מליאת האקדמיה, עמ' 2
  • שאלות ותשובות: כחוט השני מאת איילת בצלאל, עמ' 2
  • בחירות באקדמיה: אהרן ממן, מנחם קיסטר, עמינדב דיקמן, חיים א' כהן, עמ' 2
  • מורים חלוצים – מלך זגורודסקי מאת טלי בן־יהודה, עמ' 3
  • האם כתובת י(ה)ואש מזויפת? מאת דוד טלשיר, עמ' 6
  • תעודה: מכתבו של דוד דה סולה פול על חשיבות הדיבור העברי, עמ' 8
  • פרס ישראל לשנת תשס"ג לאהרן אמיר ולאהרן מגד, עמ' 8