לקובץ PDF

אקדם - גיליון 25

אקדם 25

תשס"ד - 2004

תוכן העניינים

  • יובל לאקדמיה ללשון, עמ' 1
  • לזכרה של שולמית הראבן, עמ' 1
  • 300 מונחים חדשים בספרנות, עמ' 1
  • על עִבריוּתם של מונחים – "מוּלטימדיה" לעומת "מידוּד" מאת רונית גדיש, עמ' 2
  • שאלת הכתיב נֵיעורה? מאת מרדכי מישור, עמ' 3
  • "שגיאות" בעברית בשירי ביאליק מאת אסתר גולדנברג, עמ' 6