לקט ממונחי טכנולוגיית המידע שאושרו באקדמיה בשנים תשס"ג-תשס"ד

לקובץ PDF

גיליון למד לשונך 56