לקובץ PDF

אקדם - גיליון 35

אקדם 35

תשס"ח - 2008

תוכן העניינים

  • לזכרו של אליהו איזקסון, עמ' 1
  • מהי הלשון אם לא תעודת הזהות התרבותית של העם? (כינוס לציון ק"ן לבן־יהודה), עמ' 1
  • אליעזר בן־יהודה והעברית באונסקו, עמ' 1
  • ק"ן לבן־יהודה – כן לעברית, עמ' 1
  • תעתיק אותיות ותעתיק הגיים מאת רונית גדיש, עמ' 2
  • כוחו של חרוז מאת אהרן ברבריאן, עמ' 3
  • ק"ן שנים להולדתו של בן־יהודה: מדבריהם של נשיא המדינה שמעון פרס, נשיא האקדמיה משה בר־אשר, אברהם טל, גיל הראבן, עמ' 8
  • פרסום חדש: לשוננו לעם – על שירתה של נעמי שמר, עמ' 8