לקט מונחים בטכנולוגיית המידע שאושרו באקדמיה בשנת תשס"ז

לקובץ PDF

גיליון למד לשונך 71