לקובץ PDF

אקדם - גיליון 36

אקדם 36

תשס"ח - 2008

תוכן העניינים

  • לזכרו של אהרן אמיר, עמ' 1
  • ישיבת המליאה ה־300 לכבוד פרופ' בן־חיים, עמ' 1
  • חברים חדשים באקדמיה: עמינדב דיקמן, חיים א' כהן, עפרה תירוש־בקר, חיים סבתו, עמ' 1
  • טלי בן־יהודה – מנכ"לית האקדמיה ללשון העברית, עמ' 1
  • שאלות ותשובות: נקבת המנכ"ל וכיו"ב מאת רונית גדיש, עמ' 2
  • היא עֲקֶרֶת בַּיִת, והוא? מאת רונית גדיש, עמ' 2
  • הפסוק "שְׁמַע יִשְׂרָאֵל" בתעתיק ליוונית בקמע קדום מאת משה בר־אשר, עמ' 3
  • מוּרשי ועד הלשון, עמ' 8