לקובץ PDF

אקדם - גיליון 37

אקדם 37

תשס"ט - 2008

תוכן העניינים

  • ק"ן לבן־יהודה – כן לעברית (אירוע מסכם), עמ' 1
  • פעולותיה של האקדמיה בעבר ודרכה לעתיד (דיווח מישיבות המליאה), עמ' 1
  • מן הנעשה בוועדות למינוח מקצועי, עמ' 2
  • לזכרו של פרופ' שרגא אירמאי, עמ' 2
  • (תפקידה של האקדמיה בדחיפת הממוצע הלשוני כלפי מעלה) מאת סיריל אסלנוב, עמ' 3
  • שאלות ותשובות: גָּנְבָה – מונח או מילת עגה? מאת רחל סליג, עמ' 3
  • חלוקת המילה למשמעויותיה תלויה בתכלית החלוקה מאת משה אזר, עמ' 6
  • על "אֵלּוּ" וָ"אֵילוּ" מאת מרדכי מישור, עמ' 7
  • פרסומים חדשים: לשוננו ע; עיונים בספרות השומרונית ובספרות הקראית מאת אילה ליונשטם; לשון המשנה בגניזת קהיר מאת ג' בירנבאום, עמ' 8
  • השתלמויות וסיורים, עמ' 8