לקובץ PDF

אקדם - גיליון 39

אקדם 39

תשס"ט - 2009

תוכן העניינים

  • פרסום חדש: יין ישן במילון חדש, עמ' 1
  • ערב עיון על הספר מסורת לשון חכמים באיטליה מאת מיכאל ריז'יק, עמ' 1
  • מינוי חדש באקדמיה: חיים א' כהן עורך משנה של המילון ההיסטורי, עמ' 1
  • ראשית גִּבּוּי ומְגַבֶּה מאת משה בר־אשר, עמ' 2
  • במה שוללין ובמה אין שוללין – על שלילת הנשוא הבינוני הקודם לנושא מאת רות אלמגור־רמון וקרן דובנוב, עמ' 6
  • פרסום חדש: מאתיים וחמישים שנות עברית חדשה, עמ' 7
  • תעודה: לימודי עברית וקריאת "לשוננו" במגרב, עמ' 8