לקובץ PDF

אקדם - גיליון 40

אקדם 40

תש"ע – 2010

תוכן העניינים

  • "לשון המשנה בגניזת קהיר" – ערב עיון לרגל צאת ספרו של גבריאל בירנבאום, עמ' 1
  • בחירות באקדמיה: אהרן ממן – סגן הנשיא, עמ' 1
  • האקדמיה מבפנים, עמ' 1
  • שתי החלטות בדקדוק מאת דורון יעקב [ניקוד צורן הריבוי ויות; שיפוד / שפוד], עמ' 2
  • בחירות באקדמיה: יוחנן ברויאר, שמואל פסברג, מרדכי מישור, יואל אליצור, דוד רוזנטל, אהרן בר־אדון, עמ' 3
  • סיום העבודה במדור הפיוט הקדום של המילון ההיסטורי, עמ' 3
  • "לַמְּדֵנִי דבר בדברי לשון" במלאות 40 שנה ללכתם של ש"י עגנון וחנוך ילון ו־20 שנה ללכתו של דב סדן מאת ברכה דלמצקי־פישלר, עמ' 6
  • מושב האקדמיה בקונגרס העולמי למדעי היהדות, עמ' 8