חָלָל בנקבה

צורת הנקבה של חָלָל במשמעות 'אדם שנפל בקרב או נהרג באסון' אינה נקרית במקורותינו, אבל נוכל ללמוד עליה ממילים דומות: עָקָר – עֲקָרָה, חָכָם – חֲכָמָה. לפי זה צורת הנקבה היא חֲלָלָה, ובנסמך חַלְלַת־(צה"ל), ברבים חֲלָלוֹת, בנסמך רבים חַלְלוֹת־(צה"ל).

כמובן, כאשר חַלְלות צה"ל מוזכרות ברשימה הכוללת נופלים גברים, אפשר לִמנותן תחת הכותרת הכללית חַלְלֵי צה"ל.

הערה: בתורה באה הצורה חֲלָלָה במשמעות שונה בתכלית: 'בת של כוהן מנישואים אסורים', אלא שמדובר בשורש אחר מבחינה גיזרונית (חל"ל שמשמעו הפוך מן קד"ש).

בשנת תשפ"ד עלתה סוגיית צורת הנקבה של חָלָל בעקבות נפילת נשים רבות במלחמה שפרצה ב־7 באוקטובר. בדיון שיזם פורום דבורה עם צה"ל ועם האקדמיה ללשון העברית הוסכם לדבוק בצורות האמורות לעיל. ראו עוד כאן.