איור של צעיר מעונב עם תיק עסקים - הכיתוב: העורך דין או עורך הדין?

העורך דין או עורך הדין?

כיצד מיידעים את הצירוף 'עורך דין'?

מקומה המתבקש של ה"א הידיעה הוא כבכל צירוף סמיכות, לפני הרכיב השני: עורך הדין, בדיוק כמו 'רופא השיניים', 'דוברת המשרד', 'אוצר התערוכה', 'מנהלת הלשכה', 'מדריך התיירים', 'מבקרת המדינה'.

עם זאת בעבר היו שהתירו (ואף המליצו) ליידע את הצירוף בראשו: העורך דין (כנראה בהשראת התפקיד הפועלי של המילה "עורך" בפיוט הנאמר בימים הנוראים: "לְאֵל עוֹרֵךְ דִּין / לְבוֹחֵן לְבָבוֹת בְּיוֹם דִּין / לְגוֹלֶה עֲמֻקוֹת בַּדִּין / לְדוֹבֵר מֵישָׁרִים בְּיוֹם דִּין").

מכיוון שהמבנה של הצירוף ברבים הוא מבנה סמיכות מובהק – 'עורכי דין', וביידוע 'עורכי הדין' – אנחנו ממליצים על יידוע הצירוף כצירוף סמיכות: עורך הדין. בדרך זו נשמרת עקיבות בתפיסת הצירוף בכל הטיותיו.