בחזרה לבית הספר

דַּפְדַּף – writing pad
בלוק (מכתבים); מחברת למכתבים או למטרת כתיבה אחרת שהדפים בה מחוברים זה לזה בחלקם העליון. ברבים: דַּפְדַּפִּים.


חִשָּׁכוֹן – blackout
"בלקאאוט"; אובדן זיכרון רגעי של עניין או אירוע, כגון תלמידים השוכחים פרטי מידע בשעת מבחן או שחקנים השוכחים מילה או קטע בשעת הצגה.
ראו גם: בריאות הנפש


מִבְחַן בְּרֵרָה – multiple choice quiz
"מבחן אמריקאי"; מבחן שיש בו שאלות ברירה.


תָּא נָעִיל, תָּא נִנְעָל – locker
"לוֹקֶר"; תאים נעילים או ננעלים מוצבים בבית הספר והתלמידים יכולים לשים בהם את ציודם האישי. תאים נעילים יש גם במלתחות, בספריות וכיוצא בזה.


תַּרְגִּיל מִלּוּי – Cloze
טקסט שמושמטות ממנו מילים לפי עיקרון מסוים (למשל כל מילה שביעית או כל מילות היחס) ועל התלמידים להשלימן בעזרת ההקשר. טכניקה זו נפוצה בהוראת שפה שנייה.