איור של תמרור אזהרה והכיתוב התרעה! הרתאה! הרתעה!

התרעה, התראה, הרתעה

רבים מתבלבלים בין המילים התרעה, התראה והרתעה. הסיבה לבלבול כפולה: המילים קרובות בצלילן זו לזו ושלושתן נושאות משמעות של הזהרה ואיום. מה בכל זאת ההבדל ביניהן?

התרעה וכן הפועל התריע (על) משמעם הזהרה מפני סכנה מתקרבת. הפועל התריע נוצר בלשון חכמים מן המילה תרועה והוא מציין בעיקרו השמעת קול בשופר או בחצוצרה. בספרות חז"ל פעולת ההתרעה נזכרת לרוב בהקשר של צרה המתרגשת על הציבור, כגון בצורת, מגפה ומלחמה. בעיתות כאלו מתקיים מעמד שבו מתריעים, מתפללים, מכריזים על תענית ועוד. כך למשל נאמר במשנה תענית ג, ח: "על כל צרה שתבוא [נוסח אחר: שלא תבוא] על הציבור מתריעין עליה". מן השימוש הזה התפתחה המשמעות בלשון ימינו: הזהרה מפני סכנות ובעיות. לדוגמה: 'התקבלו התרעות על פיגועים'; 'המבקרת התריעה על היעדר תוכנית לשעת חירום'.

התראה וכן הפועל הִתְרָה (ב־) משמעם הזהרה, איום או הודעה על עונש הצפוי לאדם שאינו פועל לפי החוק. לפי ההלכה אין עונשים אדם אלא אם כן התרו בו שהמעשה שהוא עומד לעשות אסור על פי התורה וציינו במפורש את העונש: "אין ממיתין ולא מלקין עד שתהיה שם התראה" (רמב"ם, משנה תורה, הלכות איסורי ביאה א, ג). בימינו המונח משמש לציון הודעה מראש על פעולה שרשות מוסמכת עומדת לנקוט נגד אדם שלא פעל כשורה: "לפני העיקול תישלח התראה".

בעברית בת ימינו התפתחה משמעות נוספת למילה התראה: 'הודעה (מוקדמת)', כגון 'הם הגיעו לביקור בלי התראה (מוקדמת)'. שימוש זה נפוץ בלשון הצבאית: התראה היא הודעה על פעולה צפויה הנמסרת מבעוד מועד כדי לאפשר להיערך לקראתה. בדיון באקדמיה על השימוש בהתראה במשמעות 'הודעה מוקדמת' הוסכם שאין טעם לפסול שימוש זה, ועם זאת מוטב לנקוט 'הודעה מוקדמת'.

הרתעה וכן הפועל הרתיע משמעם איום על צד אחר כדי שיירתע ויימנע מלעשות פעולה כלשהי. לדוגמה: 'נשק גרעיני מרתיע מפני התקפה'; 'קנסות גבוהים אולי ירתיעו נהגים עבריינים'.