שלוש תופעות בלשון המוקדמת

לשוננו עג, א (תשע"א), עמ' 107–115

לקריאת המאמר

בשלב רכישת הלשון אצל ילדים מתגלות תופעות פונטיות שונות. במאמר זה המחבר מתאר שלוש תופעות פונטיות אופייניות לשלב זה אשר משקפות תהליכים דומים לאלו המתרחשים בלשונם של המבוגרים.