אב טיפוס – כתיב וריבוי

הצירוף אב טיפוס הוא החלופה העברית ל־prototype, או כפי שהיה מקובל לומר בלשוננו בעבר הלא רחוק: פְּרוֹטוֹטִיפּ.

כותבים רבים מתלבטים איך לכתוב את הצירוף ואיך לרבות אותו. האקדמיה נדרשה לשאלה זו, וקבעה – כדרכה בצירופים אחרים – שיש לכתוב אב טיפוס בשתי מילים.

אשר לצורת הרבים: מכיוון שצירוף זה הוא צירוף סמיכות – בדיוק כצירוף 'אב מלאכה' מהִלכות שבת – יש לרבות אותו כמו שמרבים צירופי סמיכות: אבות טיפוס וגם אבות טיפוסים על דרך 'אבות מלאכה' וגם 'אבות מלאכות' (צורת רבים זו היא הרווחת בספרות חז"ל ולאחריה).

המקף בצירוף זה הוא רשות כדרך כל צירוף סמיכות.