רופא כונן בנקבה

נשאלנו מה צורת הנקבה של הצירוף רוֹפֵא כּוֹנָן. האקדמיה לא נדרשה להחלטה בעניין זה, ונשיב אפוא על פי מה שהדקדוק מלמדנו.

מבחינה עקרונית צורת הנקבה בעברית יכולה לבוא בשלוש צורות: סופית ־ָה (כגון מַנְהִיג–מַנְהִיגָה, רַוָּק–רַוָּקָה), סופית ־ִית (כגון רַקְדָן–רַקְדָנִית, סַפָּר–סַפָּרִית), או צורה על דרך המשקלים הסגוליים בסיומת ת (זַמָּר–זַמֶּרֶת, שׁוֹטֵר–שׁוֹטֶרֶת).

מכאן שהצורות האפשריות הן: כּוֹנָנָה, כּוֹנֶנֶת, כּוֹנָנִית.

יש המעדיפים את הצורה הסגולית כי היא שכיחה יותר במקורות, ולכן לשיטתם 'רופאה כּוֹנֶנֶת', 'אחות כּוֹנֶנֶת', 'מיילדת כּוֹנֶנֶת'; וברבים: 'רופאות כּוֹנָנוֹת', 'אחיות כּוֹנָנוֹת', 'מיילדות כּוֹנָנוֹת'. לצורה זו יש מהלכים בקרב העוסקים בתחום, והיא צורת הנקבה המובאת במילון אבן־שושן.

במילון ההווה ובמילון רב־מילים מצאנו את הצורה כּוֹנָנִית – על דרך תּוֹרָנִית – ומתקבל הרושם שהיא הצורה הרווחת בפי אנשי המקצוע: 'רופאה כּוֹנָנִית', וברבים 'רופאות כּוֹנָנִיּוֹת' וכדומה. אף על פי שהצורה כּוֹנָנִית תפוסה למשמעות אחרת – ארון מדפים קטן – נראה שההקשרים הרחוקים מונעים את הבלבול.

סיכומו של דבר: כל הצורות כשרות מבחינת הדקדוק, והבחירה נתונה אפוא לדוברים.