ה"עציון" חוזר לשפתנו

לשוננו לעם מה, א (תשנ"ד), עמ' 40–43

לקריאת המאמר 'העציון חוזר לשפתנו'

"הכותרת בוודאי מעלה סימני שאלה אצל זריזי הקריאה והמבט. הן כבר ידוע לנו 'עציון גבר' מימי המקרא, ועל מפת הארץ מצויים כפר עציון וניר עציון… אלא שעציון זה, שאנו עוסקים בו כאן, שמו של צמח הוא, ואין לו עניין עם המילה עץ כפי שיתברר להלן."