חתול זוללת וחיות אחרות: על התהוות נטיית המין בשמות בעלי החיים

העברית נח, ג (תשס"ט–תש"ע), עמ' 127–145

לקריאת המאמר

נטיית המין של שמות עצם המציינים בעלי חיים מעוררת לעיתים תהיות. יש שמות שצורת הנקבה שלהן נדירה ואין הדוברים רגילים בה, יש שמות שצורת היסוד שלהם היא ממין נקבה ולכן העברית אינה מספקת הבחנה בין זכר ונקבה ועוד. המאמר דן בסוגיות אלו תוך עיון ביצירות עבריות מראשית המאה העשרים.