בין לשון המקרא ללשון ימינו

העברית נח, ד (תשס"ט–תש"ע), עמ' 203–220

לקריאת המאמר

ההשוואה בין לשון המקרא ללשון ימינו מעלה שהפער ביניהן רב בתחום התחביר והפונולוגיה ורב פחות בתחום המורפולוגיה. חלק גדול מן הזרות המורגשת בלשון המקרא נובע משינויים באוצר המילים. אם בוחנים את התופעות אחת לאחת, לשון המקרא אינה כה רחוקה מלשון ימינו. ואף על פי כן התחושה היא שלשון המקרא אינה ברורה דייה לקורא הישראלי.