צלמת מול מצלמת וידאו

מונחי טלוויזיה וקולנוע לביקורת הציבור (תשע"א, 2011)

הוועדה למונחי התקשורת קוראת לציבור העיתונאים, לאנשי הקולנוע והטלוויזיה ולחברי האקדמיה ללשון העברית להעיר את הערותיהם על כ־300 מונחים עבריים בתחום הטלוויזיה והקולנוע.

לאחר קבלת הערות מן הציבור תשוב הוועדה ותדון במונחים, ובהמשך תגיש את הרשימה לאישור ועדת המינוח המרכזית של האקדמיה ללשון העברית ואחר כך לאישור מליאת האקדמיה.

את רשימות המצע למונחי הקולנוע והטלוויזיה הכינו הקולנוען וחוקר הקולנוע ד"ר ענר פרמינגר ואיש הטלוויזיה בניה בן־נון. בתת־הוועדה למונחי הקולנוע והטלוויזיה השתתפו עוד פרופ' רפאל נירנילי עדן (יועצת לשון בערוץ 1), רותי ספירו (יועצת לשון בערוץ 2) ודורון רובינשטיין (מן האקדמיה ללשון העברית). בראש מליאת הוועדה למונחי תקשורת יושבים רפאל ניר ורוביק רוזנטל. מרכזת הוועדה היא צביה זמירי (מן המזכירות המדעית של האקדמיה).

לעיון במונחי הטלוויזיה והקולנוע לביקורת אנשי המקצוע לחצו כאן.