פרשת מסעי – מסעים או מסעות?

המילה מסע שייכת לקבוצת מילים שיש להן שתי צורות רבים: בסיומת ־ִים ובסיומת ־וֹת. בתנ"ך אנו מוצאים את הצורות מַסְעֵי־, מַסָּעָיו ומַסְעֵיהֶם המלמדות על צורת הרבים מַסָּעִים (היעדר הדגש בסמ"ך בצורות מַסְעֵי־ ומַסְעֵיהֶם הוא בגלל השווא כרגיל בניקוד המקרא). לעומת זאת בספרות חז"ל משמשת צורת הרבים מַסָּעוֹת – בסיומת ־וֹת האופיינית לרובד הלשון הזה. כך גם מוֹעֲדִים במקרא לעומת מוֹעֲדוֹת בספרות חז"ל, רְחֵלִים לעומת רְחֵלוֹת, מְשָׁלִים לעומת מְשָׁלוֹת ועוד.

בימינו צורת הריבוי המקובלת היא מסעות כבלשון חז"ל, אך בתחום השחמט מקובלת דווקא הצורה מסעים. בנסמך משמשת בדרך כלל הצורה מַסְּעוֹת־, אך יש שמשמשת גם הצורה מַסְּעֵי־, כגון 'מסעי הצלב' לצד 'מסעות הצלב'. והכול כשר ותקני.