נוהל ונוהג ברבים

צורת הרבים של נֹהַל, נֹהַג (בלי ניקוד: נוהל, נוהג) היא נְהָלִים, נְהָגִים.

מילים אלו, בדומה למילים כֹּתֶל, צֹמֶת, צֹרֶךְ וכן גֹּבַהּ, רֹבַע, שקולות במשקל פֹּעֶל, משקל מלעילי שההטעמה בהברתו הראשונה. צורת הרבים הרגילה של המילים במשקל זה היא כְּתָלִים, צְמָתִים, צְרָכִים, גְּבָהִים, רְבָעִים, וגם נְהָלִים, נְהָגִים. אם כן בדרך כלל התנועה o שבצורת היחיד אינה נשמרת בצורת הרבים.

צורת רבים זו בשווא ובקמץ אופיינית למרבית המילים המלעיליות בנות שתי הברות (לא רק במשקל פֹּעֶל), למשל: שֶׁמֶשׁ   שְׁמָשׁוֹת, פֶּרַח – פְּרָחִים, שַׁעַר – שְׁעָרִים, סֵפֶר – סְפָרִים, תַּיִשׁ – תְּיָשִׁים, גָּוֶן – גְּוָנִים.

בצורות הנסמך של המילים כְּתָלִים, צְמָתִים ודומיהן האות הראשונה מנוקדת בדרך כלל בקמץ קטן (הנהגֶה אף הוא o): כָּתְלֵי־, צָמְתֵי־, צָרְכֵי־, גָּבְהֵי־, רָבְעֵי־. בדומה לכך צורות הנסמך של נְהָלִים ונְהָגִים הן נָהֳלֵי (עבודה), נָהֳגֵי (לבוש), אלא שבמקום שווא בא חטף קמץ בהגה הגרוני ה"א. ההגייה היא: nohole ,nohoge. בכתיב חסר ניקוד: נוהלי (עבודה), נוהגי (לבוש).

בנטיית הרבים רוב הצורות פותחות בשווא, כגון נְהָליי, נְהָליו, נְהָגיה, אך בכינויי הנוכחים והנסתרים יש קמץ קטן: נָהֳלֵיהֶם (בלי ניקוד: נוהליהם), נָהֳגֵיכֶם (בלי ניקוד: נוהגיכם).

כללי הנטייה של משקל פֹּעֶל והצורות החורגות מכללים אלו מפורטים בהחלטות האקדמיה.