תָּלָה שמשמעו 'היה תלוי'

אסופות ומבואות בלשון: עיונים בלשון ימינו, תשס"ד, עמ' 323–329

לקריאת המאמר

בעיתונות הכתובה רווח השימוש בפועל תָּלָה שמשמעו 'היה תלוי'. השימוש בפועל תלה כפועל עומד, יש בו משום חידוש והוא ראוי לעיון ולמחקר. בעת האחרונה השימוש חודר בהדרגה גם ללשון הספרות היפה, ומתעוררות שאלות לגבי מדיניות הלשון: האם יש מגבלות לקבלתה של לשון הספרות היפה של ימינו כלשון מופת? וכיצד מגבלות אלו נקבעות?