מינגלינג בעברית

המילה "מינגלינג" רווחת מאוד בעת האחרונה לציון מפגשים בין אנשים באירועים חברתיים מתוכננים שמטרתם ליצור קשרים בין הנוכחים ולפתוח בפניהם הזדמנויות חדשות. באנגלית משמעותה הרגילה של המילה mingling הוא ערבוב והתמזגות.

נשאלנו מה החלופה העברית למילה זו, ואף קיבלנו הצעות לחלופות ובהן הִתְחַבְרְבוּת, הִתְחַבְרְרוּת.

האקדמיה ללשון העברית דנה במילה והחליטה שלא לקבוע לה חלופה רשמית. חבריה סברו שמדובר במילת אופנה, וטענו שלעברית יש דרכים משלה להביע את המושג.

בהצעות שעלו בדיונים היו אירוע היכרות, התוודעות, התרועעות, וכן תרגום מילולי של האנגלית התערבבות. עוד הוזכרה המילה הקרובה התחככות המשמשת בלשון הדיבור ליצירת קשר עם אנשים "חשובים".

אם כן חלופה רשמית למילה "מינגלינג" אַיִן, ועם זאת לרשות הדוברים עומדות חלופות כגון אלו שנזכרו לעיל. ימים יגידו אם תתקבע מילה עברית אחת להבעת המושג.