צילום עגבנייה

העגבנייה ומה שעוללו לה שמותיה

לשוננו לעם כב, חוברת ג וחוברת ח (תשל"א), עמ' 75–104, 220–222

לקריאת המאמר

ראובן סיוון, שעסק רבות בתולדות חידושי המילים, מרחיב במאמרו זה את היריעה בסקירה מקיפה על המילה המחודשת 'עגבנייה', בלוויית עדויות חיות וכתובות. המילה עגבנייה לא התקבלה בקלות, והיו שהתנגדו לה. מי חידש אותה? ועל פי מה? מי התנגד לחידוש? מה הייתה המילה המתחרה? – על כל אלו ועוד יש תשובות במאמר.