איור של סבתא מחזיקה צלחת של גפילטע פיש והכיתוב: לפרגן לך גפילטע פיש?

פרגון

שאלה: מה מקור המילה פרגון והאם יש לה חלופה עברית?

תשובה: מקורם של הפועל פרגן ושם הפעולה פרגון ביידיש – במילה פארגינען (ההגייה: farginen), ומכאן גם הפ"א הרפה בראש המילה.

לאורך השנים היו ניסיונות להציע חלופות עבריות למילה. הידועה שבהן היא המילה ריתוי. יצחק אבינרי הציע להשתמש בחלופה זו בעקבות אביגדור המאירי. הפועל רִתָּה – שמשמעו חמל, ויתר, הֵקֵל – משמש מעט בספרות חז"ל. לדברי אבינרי, מכיוון שהעברית עשירה בפעלים לעניין רחמנות גם בלי הפועל רִתָּה, אפשר לייחדו למשמעות שונה מעט, להבעת המושג 'פרגון'.

בדיון בוועדה למילים בשימוש כללי הוחלט שלא לקבוע חלופה רשמית ל'פרגון'. במקום 'לפרגן' אפשר לנקוט חלופות עבריות, כגון 'לראות בעין טובה' (לעומת 'לראות בעין צרה'), 'לדרוש בטובתו של…', 'לאהוד', 'לקבל באהדה', 'לשמוח ב' (הצלחה או הישג של אדם) וכדומה.