על המבנה ו/או

לשוננו לעם, לב א (תשמ"א), עמ' 3–14; לשוננו לעם לד, ד (תשמ"ג), עמ' 112–123

המבנה ו/או שכיח מאוד בלשון המשפטית וחדר אף ללשון הכללית. שופט בית המשפט העליון חיים ה' כהן (1911–2002) סבר כי מבנה זה זר לעברית וכי אין בו צורך אמיתי – לא מצד הלשון ולא מצד הדיוק המשפטי. פרופ' משה אזר הרחיב את הדיון בשאלת היווצרותו של מבנה זה ובצורך בו. לדעתו אין לצאת חוצץ נגדו, אך ראוי להגבילו.

לקריאת המאמר 'סכלות ו/או איולת' מאת חיים ה' כהן

לקריאת המאמר 'על ו, או, ו/או' מאת משה אזר

לקריאת הערתו של חיים ה' כהן על מאמרו של משה אזר