הכיתוב עלייך מעל עליך. הכיתוב: עלייך או עליך?

עליך ועלייך

יש אנשים המתלבטים אם לכתוב 'עליך' או 'עלייך', 'הישגיך' או 'הישגייך' וכדומה.

תשובתנו כי שני הכתיבים נכונים אלא שכל אחד מהם מכוון למין אחר: 'עליך' ו'הישגיך' – ביו"ד אחת – מכוונים לזכר, ואילו 'עלייך' ו'הישגייך' – בשתי יו"דים – מכוונים לנקבה. כך למשל נכתוב לתלמיד "עליך לשפר את הישגיך", ואילו לתלמידה נכתוב "עלייך לשפר את הישגייך".

ההבדל הזה בכתיב נובע מאופן הגיית המילים: עָלֶיךָ, הֶשֵּׂגֶיךָ (לזכר) לעומת עָלַיִךְ, הֶשֵּׂגַיִךְ (לנקבה). בכינוי לזכר (נוכח) היו"ד היא אם קריאה, כלומר היא איננה הגויה: עָלֶיךָ, הֶשֵּׂגֶיךָ. לעומת זאת בכינוי לנקבה (נוכחת) היו"ד היא עיצור הגוי: עָלַיִךְ, הֶשֵּׂגַיִךְ. לפי כללי הכתיב חסר הניקוד כופלים יו"ד עיצורית באמצע מילה, ולכן עלייך, הישגייך בשתי יו"דים.