הֶגְוֵן (וריאציה)

הגוון הוא מעין העתק של דבר השונה במקצת מן המקור, במכוון או שלא במכוון, למשל במוזיקה: שינוי – במקצב, בנעימה, בהרמוניה ועוד – של נושא מוזיקלי חוזר.

המילה הֶגוון דומה בצורתה למילה הֶבְדֵּל, והיא גזורה מן המילה גָּוֶן (כך צורתה התקנית, על דרך עָוֶל, מָוֶת; בציבור רווחת ההגייה גָּוָן). גוון, ככל הנראה מילה פרסית במקורה, הגיעה אל העברית מן הארמית של התלמוד, למשל בצירוף כהאי גוונא ('כמו זה', 'באופן זה'). ממנה גם הביטוי 'כגון'.

מן השורש גו"ן התחדשו בעברית בת ימינו גִּוּוּן, הִתְגַּוְּנוּת, מִגְוָן, גּוֹנִית (ניואנס), גִּוְנוּן, ועכשיו גם הֶגְוֵן.