צוות ברבים

שאלה: מה צורת הרבים של צוות – צוותים או צוותות?

תשובה: צורת הרבים הרווחת והמומלצת של המילה צוות היא צְוָתִים (בלי ניקוד: צוותים), ובנסמך צִוְתֵי־ (בלי ניקוד צוותי־).

המילה צוות – צורתה העברית של המילה הארמית צוותא – מצויה קצת בספרות חז"ל, אך אין במקורות תיעוד לצורת הרבים שלה. כמה מן המילונים מביאים לצד צְוָתִים גם את הצורה צְוָתוֹת (למשל אבן־שושן במילונו), אך במונחי האקדמיה נקבעה צורת הרבים צְוָתִים.

נעיר כי שמות רבים במשקל המילה צֶוֶת המסתיימים בתי"ו הם שמות ממין נקבה, וצורת הרבים שלהם בסיומת ־וֹת: דלת–דלתות, קשת–קשתות, רשת–רשתות, כסת–כסתות. ואולם לעומת מילים אלו, שבהן במקור הייתה התי"ו סיומת נקבה, המילה צוות היא מילה ממין זכר והתי"ו שבה שורשית מלכתחילה.