הַלָּעוֹזוֹת החדשים

מאת: ארי אבנר

לשוננו לעם מג, ד (תשנ"ב), עמ' 147–150

לקריאת המאמר

חבר האקדמיה, ארי אבנר, נפטר ביום שישי כ"ד בשבט תשע"ב, 17 בפברואר 2012, והוא בן 87 שנים. לזכרו אנחנו מעלים כאן מאמר שפרסם על אחד הנושאים שהעסיקו אותו בפעילותו באקדמיה – אילו מילים לועזיות יש להחליף במילים עבריות. ארי אבנר היה חבר פעיל באקדמיה ותרם תרומה חשובה לעבודתה מידיעותיו הכלליות הנרחבות ומן הלשונות הרבות שידע.