מתוֶוכֶת או מתוַוכַת?

ההגייה התקנית של המילה מתווכת היא בשתי תנועות e: מְתַוֶּכֶת. כך נכון גם לומר עוֹרֶכֶת דין (ולא עוֹרַכַת דין).

ההגייה בפתח־פתח חלה כש־ח (ולא כ) היא האות האחרונה של השורש, כגון אוֹרַחַת, מְאָרַחַת (וכן באותיות ע, ה, כגון תּוֹבַעַת, מִתְמַהֲמַהַת). מכיוון שבלשונם של רבים הגיית ח וכ זהה, נולדה ההגייה השגויה מתוַוכַת, עורַכַת דין. ואולם שלא כעיצור הגרוני ח, דין העיצור כ ככל העיצורים הרגילים: מְתַוֶּכֶת, מְחַנֶּכֶת, כמו מְנַהֶלֶת, מְאַמֶּנֶת; עוֹרֶכֶת, חוֹנֶכֶת, כמו פּוֹעֶלֶת, לוֹחֶמֶת.