פרת משה רבנו בקול התאוננה, שיש לה שם מאוד ארוך והיא הרי קטנה. איור של פרת משה רבנו

סיפורה של מילה: פרת משה רבנו

לשוננו לעם מד, ג (תשנ"ג), עמ' 129– 134

לקריאת המאמר

ראובן מירקין מראה במאמרו כי השם העברי פרת משה רבנו הוא תרגום של שניים משמותיה של החיפושית ביידיש: "משה־רַבֵּנוס־קיִעלע" ("קיעילע" היא 'פרה צעירה, עגלה צעירה') ו"משה־רַבֵּנוס־בְּהֵמהלע". הראשון שהשתמש בשם העברי פרת משה רבנו הוא ככל הנראה מנדלי מוכר ספרים.

שם נוסף שניתן לחיפושית זו ביידיש הוא "משה־רַבֵּנוס־פערדעלע" (פערדעלע – 'סוס קטן, סוסון'), ועל פיו קרא לה ביאליק בעברית בן־סוסו של משה רבנו.

שמות החיפושית ביידיש מעידים על חיבה יתרה לחיפושית זו, ומשקפים את השמות שניתנו לה בלשונות אירופה, כגון 'פרת אלוהים' ברוסית, 'חיפושית מרים' (אֵם ישו) בגרמנית, ו'ציפור הגבירה' או 'חרק הגבירה' באנגלית. ביידיש הוחלפה הדמות מסיבות מובנות, והבחירה בדמותו של משה רבנו קשורה אולי לענווה המיוחסת לחיפושית זו.