מונחי טלוויזיה וקולנוע מתוך המילון למונחי תקשורת שאושר בשנת תשע"ב (2012)

לקובץ PDF

גיליון למד לשונך 91