מינוח מקצועי – מהותו ותרגומו

מאת: משה אזר

לשוננו לעם מח, ד (תשנ"ז), עמ' 139–146

לקריאת המאמר

חבר האקדמיה פרופ' משה אזר נפטר בט"ז במרחשוון תשע"ג. במלאות שבעה ימים למותו אנחנו מביאים כאן מאמר פרי עטו על ייחודו של המינוח המקצועי לעומת כלל המילים בשפה.