הסופר אהרן אפלפלד – חתן הפרס לשנת תשע"ב

נימוקי ועדת הפרס

פרס האקדמיה ללשון העברית ע"ש אסרף לשנת תשע"ב מוענק השנה בתחום הספרות ובתחום חקר הספרות.

חבר האקדמיה אהרן אפלפלד הוא מהסופרים הנדירים שליצירתם איכות על-זמנית. כתביו נוגעים בשאלות אנושיות גדולות, אך אינם מתיימרים לאבחן לא את הסיבות למצוקות אנוש ולא את הפתרונות להן. הדמויות שבסיפוריו מוחשיות, כולן פועלות בתוך עולמות מוחשיים וקונקרטיים, אלא שמלאכת הסיפור הייחודית לאפלפלד משווה לקונקרטי איכויות של מיתוס ונותנת ליצירה תוקף שחורג מההקשר ההיסטורי של הסיפור.

יצירתו של אהרן אפלפלד מתאפיינת בניקיון מחמיר הן ברובד העלילתי שלה הן ברובד הלשוני. לא נמצא בה לא עודפות ולא חסר. בין הסופרים אפלפלד בולט מאוד ביחסו החשדני למילים. הוא מיטיב לדעת את כוחה של שתיקה ומתרחק מכל דיבור שיש בו זיוף או שקר. ספריו נקראים בשטף. קריאה חוזרת, אִטית, מגלה בהם יופי נוסף, וכשהם נקראים בקול מתבהרת גם איכותם המוזיקלית הייחודית.

על כלל יצירותיו ועל תרומתו העצומה לספרות העברית בימינו ראתה הוועדה להעניק לאהרן אפלפלד את פרס האקדמיה ללשון העברית על שם מישל ורוברט אסרף בספרות עברית.

בירושלים בכ"ב בשבט תשע"ב (15 בפברואר 2012).

חברי ועדת הפרס: פרופ' אהרן ממן (יו"ר), ד"ר עמינדב דיקמן, גיל הראבן.