פרופ' אבנר הולצמן – חתן הפרס לשנת תשע"ב

נימוקי ועדת הפרס

פרס האקדמיה ללשון העברית ע"ש אסרף לשנת תשע"ב מוענק השנה בתחום הספרות ובתחום חקר הספרות.

זה יותר משני עשורים בולט פרופ' אבנר הולצמן כאחד החוקרים הבקיאים ומרובי הפעלים ביותר בשדה חקר הספרות העברית החדשה, שימורה והארתה באור חדש. מאז עסק ביצירת מיכה יוסף ברדיצ'בסקי בעבודת הדוקטור שלו, נרתם לההדרתם, לפירושם ולהוצאתם לאור של כתבי יוצר כביר זה. בעבודתו השקודה בתחום זה עלה בידו להחזיר לחוג הקריאה החיה אחד מיוצריה העמוקים והמרתקים ביותר של הספרות העברית, שסכנת השכחה איימה עליו בכל תוקף.

כמעשה גדול זה עשה אבנר הולצמן גם למשוררנו הלאומי חיים נחמן ביאליק, שאת שיריו וסיפוריו ההדיר בלוויית פירושים עדכניים, וגם בתולדות חייו ענה בביוגרפיה חדשנית ומפורטת. בכך ירה מסד איתן למסירתם של כתבי ביאליק לידי דורות הקוראים הבאים, מעשה רב, שאי אפשר להמעיט בחשיבותו.

מלבד מחקריו הרבים ביצירתם של מחברים עבריים בני הדורות הקודמים עשה אבנר הולצמן רבות להאיר את הספרות העברית מזוויות מעניינות ובלתי שגורות, כבספרו על ספרותנו ויחסה לאמנות הפלַסטית, וליווה בקריאות ביקורתיות מעמיקות את הספרות הישראלית בת זמננו.

מחקריו וחיבוריו של אבנר הולצמן מצטיינים בבקיאות עצומה בכל קרנותיה של הספרות העברית, בעמקות מחשבה, כישרון ניתוח ובהירות סגנון מזהירים.

על פעליו הרבים והמצוינים ראתה הוועדה להעניק לפרופ' אבנר הולצמן את פרס האקדמיה ללשון העברית על שם רוברט ומישל אסרף בחקר הספרות העברית.

בירושלים בכ"ב בשבט תשע"ב (15 בפברואר 2012).

חברי ועדת הפרס: פרופ' אהרן ממן (יו"ר), ד"ר עמינדב דיקמן, גיל הראבן