מיזם "אמצו מילה" לציון מאה שנות מינוח (טבת תשע"ג, דצמבר 2012)